Aanmelden als sponsor

Onderstaand meld ik me aan als sponsor.
SponsoringSponsoring
Ik wil tot wederopzegging de studiekosten en verzorging op me nemen voor:
€ 12,-- per maand
€ 36,-- per kwartaal
€ 144,-- per jaar
Deze bedragen zullen door mij worden overgemaakt naar bankrekening nummer NL88 ABNA 0425 1681 15 onder vermelding van een administratienummer dat wij aan u doorgeven na ontvangst van dit inschrijfformulier.
Gift(en)Gift(en)
Ik wil een financiële gift bijdragen.
eenmalig
per maand
per kwartaal
per jaar