Achtergrond van de Stichting Children Sponsorship

De oudste contacten met de Lourdes Society zijn van januari 1968. In juli van het jaar 1967 las Mia Cox uit Maalbroek te Roermond, een oproep in de Libelle om straatkinderen in India financieel te adopteren zodat ze in India naar school konden en daardoor een menswaardig bestaan opbouwen. Mia Cox reageerde op de advertentie. Zij kreeg een brief terug van Sr. Bridgid de Mello van de Lourdes Society te Surat. Dat briefje of nog beter gezegd die noodkreet bleek het begin te zijn van de Stichting Children Sponsorship, waarvan het secretariaat is gevestigd bij Paula, een zus van Mia Cox, en Dick Vermeer in Nunhem, gelegen in midden Limburg. Voor fl. 25,00 per maand adopteerde Mia destijds een kind in India. Momenteel is die bijdrage nog steeds hetzelfde n.l. €12,--. Omdat het werk voor de Stichting door vrijwilligers gebeurt, kan de Stichting garanderen dat 100% van de sponsorgelden ten goede komt aan het beoogde doel.

In 1996 werd het tijd om meer structuur aan te brengen. Het vrijblijvende clubje kreeg een juridische status en daarmee was de Stichting Children Sponsorship een feit. Onze stichting heeft 4 bestuursleden.

static/upload/selectie/05a_brief_sr_bridgid_januari_1968.jpg...

Hoe wordt de Stichting Children Sponsorship financieel gesteund?

Voor elk gesponsord kind ontvangt de Stichting € 12,-- per maand oftewel € 144,-- per jaar. In totaal heeft de Stichting momenteel 250 kinderen waarvoor sponsorgeld wordt ontvangen. Van deze 250 kinderen worden een veertigtal meisjes gesponsord door de Salvatoriaanse Hulpactie te Hamont (België). Naast deze vaste sponsorbedragen ontvangt de Stichting incidenteel extra donaties.

Hulp bij micro-krediet...Hulp bij micro-krediet

Wat gebeurt er met het sponsorgeld en de giften?

Alle sponsorgelden komen binnen op een spaarrekening van de Stichting Children Sponsorship. Na afloop van elk kwartaal wordt het sponsorgeld naar India overgemaakt. De inkomsten van extra giften zijn - na overleg met de Lourdes Society - bestemd voor diverse kleine noodzakelijke projecten. Alle binnenkomende gelden gaan voor 100% naar hun stemmingen in India.

Wat krijgen de sponsoren er voor terug ?

De sponsoren ontvangen na aanmelding, indien men dit wenst, een foto en een stukje historie van het kind dat gesponsord wordt. Verder worden de sponsoren minimaal 2 maal per jaar door onze Stichting geïnformeerd betreffende schoolprestaties, kerstgroeten van de sponsorkinderen en financieel jaarverslag.

Via de projectenpagina in onze website wordt men op de hoogte gehouden van de uitgeoefende activiteiten.

Waarom is het zo belangrijk om kinderen te sponsoren?

Onderwijs en opleiding geeft ze een betere toekomstmogelijkheid.

Immers het einde van de armoede begint op school