Samenwerking met de Lourdes Society

Als Stichting Children Sponsorship werken wij samen met de Lourdes Society "Snehanjali" Surat, Midden West India (Bekijk hier een verklaring van de Lourdes Society).

De Lourdes Society is een zusterorde die in Spanje bekend is onder de naam: Compañia Misionera Del Sagrado Corazón de Jesús, Estocolmo 9, Las Rosas, 28022 te Madrid.

Hoofdzetel Madrid...Hoofdzetel Madrid
Het is een organisatie van missiezusters die werken in diverse derdewereld landen en ondermeer in India in de deelstaat Gujarat met hoofdstandplaats SURAT.

Management Surat. Doris, Karuna, Anju. Doris is het hoofd va...Management Surat. Doris, Karuna, Anju. Doris is het hoofd van de Lourdes Society India

Hoofdzetel Lourdes Society te Surat...Hoofdzetel Lourdes Society te Surat

In Surat en diverse dorpen op het platteland exploiteert de Lourdes Society:

  1. Het lepra ziekenhuis te Surat
  2. Hostel voor middelbare schoolmeisjes te Surat
  3. Scholen voor kinderen van 6 t/m 16 jaar op het platteland (zgn. boardingscholen)
  4. Trainingsprogramma's
  5. Fondsen en missieposten

Ontvangst bij Snehanjali in Surat december 2016...Ontvangst bij Snehanjali in Surat december 2016

Ad 1. Parvatibai Leprosy Hospital.

Het Lepra ziekenhuis is ondergebracht in een stichting, welke in 1927 werd opgericht. Dit is een van de belangrijkste lepra ziekenhuizen in Zuid Gujarat. In 1950 besloot de orde om het beheer van het Parvatibai Leprosy Hospital te Surat op zich te nemen. Het management wordt gevoerd door de Lourdes Society. Het hoofddoel is het onder controle krijgen van Lepra.

In de afgelopen jaren zijn in dit ziekenhuis honderden patiënten behandeld en is hen bovendien de mogelijkheid van een nieuw bestaan geboden. Het ziekenhuis telt een capaciteit van 100 bedden. Daarnaast worden veel patiënten ambulant behandeld.

Management Lepra Hospitaal Surat. Candida, Mary, Gridonia en...Management Lepra Hospitaal Surat. Candida, Mary, Gridonia en Elvi

Parvatibai Leprosy Hospital...Parvatibai Leprosy Hospital

Het ziekenhuis telt geen verdere medewerkers dan 3 zusters (verpleegkundigen), 1 arts, 1 laborant en 1 chauffeur. Verder wordt al het werk in het ziekenhuis verricht met behulp van vrijwilligers en van patiënten die daartoe in staat zijn.

Parvatibai Leprosy Hospital...Parvatibai Leprosy Hospital

In de afgelopen jaren heeft de Lourdes Society niet alleen zorg gedragen voor het genezen en terugdringen van lepra maar ook voor scholing en opleiding van patiënten zodat deze, door middel van het uitoefenen van een beroep, een bestaansmogelijkheid krijgen.

Het ziekenhuis geeft les in kleer- en meubel maken. Aan sommigen wordt financiële hulp verleend bij aanschaf van gereedschap en/of het vinden van een baan. (bijvoorbeeld chauffeursopleiding, kleermaker, timmerman, monteur etc.) Als patiënten het ziekenhuis kunnen verlaten, worden ze indien noodzakelijk, geholpen een huis te bouwen en werk te krijgen.

Op het grondgebied van het ziekenhuis is een erkende school voor kleine kinderen. Meestal kinderen van lepra patiënten, kinderen uit de sloppenwijken of weeskinderen. Er verblijven gemiddeld 55 kinderen en de school heeft de beschikking over 4 leerkrachten. Kinderen die in staat zijn om te studeren krijgen via financiële sponsoring hiertoe de gelegenheid.

Ad 2. Hostel voor middelbare school meisjes.

De Lourdes Society runt in de stad Surat een Hostel (studentenhuis) voor meisjes. De meisjes die hier verblijven studeren op een College of Universiteit in Surat. De meeste komen van scholen in Zuid Gujarat als ook van de boardingscholen Vyara en Chhota Udepur.

Ad 3. Scholen.

Na jaren van moeizaam werken aan het optimaliseren van de motivatie van de vrouwen over de noodzaak om hun kinderen naar school te sturen is het aantal schoolgaande kinderen langzamerhand gegroeid. De kinderen komen voornamelijk van de diverse plattelandsdorpjes. Op de scholen in Vyara,en Chhota Udepur (de zgn boardingscholen) verblijven momenteel 500 meisjes in de klassen standard I t/m XII. Bij de Missiepost in Mahad worden zo'n 150 kinderen gemotiveerd om scholing te gaan volgen. Via financiële sponsoring is het voor deze kinderen mogelijk onderwijs te krijgen. Jaarlijks krijgen de kinderen een rapport waarin de resultaten van de kinderen te lezen zijn. Deze rapporten worden naar de sponsoren gezonden. Hier is een overzicht te zien van de scholing in India en een verklaring van een (voorbeeld) rapport.

Management boardingschool Vyara. Rosa, Rekha en Catherine....Management boardingschool Vyara. Rosa, Rekha en Catherine.

Boardingschool te Vyara...Boardingschool te Vyara

Schoolmeisjes in Vyara...Schoolmeisjes in Vyara

Naast de schoolopleiding met basisvakken wordt op basis van Holistische uitgangspunten speciale aandacht gegeven aan gezondheid, voeding, psychologische- morele- en geestelijke aspecten. Ad Hoc worden extra onderwijskrachten aangetrokken ter optimaliseren van het soms schrale Indiase onderwijs op het platteland.

Management boardingschool Chhota Udepur. Pragna, Nirmala, Ca...Management boardingschool Chhota Udepur. Pragna, Nirmala, Carolina en Bridgid.

Boardingschool te Chhota Udepur...Boardingschool te Chhota Udepur

Management Missiepost Mahad. Helen, Kokila en Kamla....Management Missiepost Mahad. Helen, Kokila en Kamla.

Ad 4. Training-programma's.

Zeer frequent bezoekt men de sloppenwijken in Surat waarbij vooral de aandacht ligt op scholing, goede voeding voor de kinderen en op gezinsproblematiek. Op het platteland traint men jonge meisjes en moeders voor goede kinderverzorging, het bereiden van voedzame maaltijden met graanproducten of andere ter plaatse verkrijgbare ingrediënten. Men organiseert ook trainingen voor vrouwen zoals leren lezen, schrijven, rekenen en handwerken om inkomen te kunnen verwerven.

Ad 5. Fondsen en missieposten

ESTHERFUND

Sinds 2003 beheert de Lourdes Society ook een onderwijsfonds genaamd "ESTHERFUND". Hierop kunnen meisjes c.q. jongens, na het voltooien van de basisopleiding een beroep doen voor een hogere studie waardoor zij in staat zijn eerder in aanmerking te komen voor hoger gekwalificeerde beroepen zoals bijvoorbeeld secretaresse, verpleegster, arts, onderwijzer, jurist etc.

FUND FOR EDUCATION OF THE SLUM CHILDREN

In 2011 heeft de Lourdes Society dit Fonds opgericht met als doel de kinderen in de sloppenwijken van Surat de mogelijkheid tot onderwijs te geven.

Een bezoek aan de sloppenwijken in Surat...Een bezoek aan de sloppenwijken in Surat