Stichting Children Sponsership

Maak onderwijs mogelijk voor kansarme kinderen in India

Immers einde armoede begint op school.

STICHTING CHILDREN SPONSORSHIP

Al meer dan 50 jaar zetten wij ons als Stichting in voor het realiseren van onderwijs voor kansarme kinderen in India waardoor ze een betere toekomstmogelijkheid krijgen.

Tijdens onze bezoeken aan de Lourdes Society – de organisatie waar wij mee samenwerken – in de stad Surat Gujarat India, zagen we de grote armoede van de gezinnen in de sloppenwijken van Surat en de dorpjes op het platteland.  Vooral het niet kunnen lezen en schrijven zorgde voor veel problemen zoals onder meer overgeleverd zijn aan de groot grond bezitters.

Wij zijn al vele jaren optimaal gemotiveerd financieel ons steentje bij te dragen voor de mogelijkheid van onderwijs voor de kansarme kinderen, maar ook voor het verbeteren van de gezondheidszorg en levensomstandigheden.  Scholing voor de kinderen kan zorgen voor een betere toekomst voor zowel de kinderen als de gezinnen.

Immers einde van de armoede begint op school.

Scholingsprojecten

Boardingschool Vyara

Vyara ligt ongeveer 80 km ten oosten van de stad Surat in de staat Gujarat India. De Lourdes Society begon rond 1951 met het bezoeken van de gezinnen in de plattelands dorpjes. Geleidelijk aan lukte het hen de ouders, met name de vrouwen, gemotiveerd te krijgen voor het belang van onderwijs voor hun kinderen. Zo ontstond in 1968 de boardingschool (internaat) in Vyara. Hier verblijven nu 200 meisjes die hier basis en vervolgonderwijs krijgen. Door sponsors van onze stichting worden diverse kinderen financieel geholpen waardoor onderwijs voor hen mogelijk is.

Boardingschool Chhota Udepur

Deze boardingschool ligt ongeveer 240 km ten noordoosten van de stad Surat diep in het binnenland. Ook hier begon de Lourdes Society in 1989 een boardingschool waar ongeveer 200 meisjes uit de plattelandsdorpjes verblijven. Door sponsors van onze stichting worden hier eveneens diverse kinderen financieel geholpen waardoor onderwijs voor hen mogelijk is. Ze zijn zeer gemotiveerd en studeren hard om hierdoor een betere toekomst te krijgen.
Schooltjes bij de Missiepost Mahad

De Lourdes Society is in 2013 gestart met de missiepost Mahad. Mahad ligt ongeveer 180 km ten zuiden van Mumbai. De missiepost is gesitueerd in een bergachtig gebied en moeilijk breekbaar. Het doel hier is het realiseren van basisonderwijs via kleine dorpsschooltjes. Ook willen ze de vrouwen meer zelfstandigheid geven door extra lees en schrijf onderwijs. Speciaal aandacht wordt gegeven aan gezinnen met kinderen met een lichamelijke beperking. Ook werken ze hier met SHG, de zogenaamde Self Help Group voor vrouwen.

Help ons helpen

Ieder kind verdient het om onder goede omstandigheden op te groeien en zich te ontwikkelen. Help ons helpen. Elke donatie van klein tot groot helpt. Voor 0,40 per dag kan een kind in India naar school.

Laatste nieuwtjes

Overstromingen in missiepost MAHAD

Naast de coronapandemie met de verplichte lockdown is de missiepost Mahad met de omliggende dorpen op 22 juli 2021 na hevige regenval overstroomd. De gevolgen waren natuurlijk desastreus. Geen elektriciteit, geen water en geen eten voor meer dan 12 dagen. Doordat ook de jeep door het water kapot was, konden de mensen in de omliggende dorpen moeilijk worden voorzien van de basis behoeften. De zusters van de Lourdes Society hebben er toch alles aan gedaan om de getroffenen te helpen. Er werden voedselpakketten, drinkwater, kleding en wasartikelen uitgedeeld. Hulp werd geboden bij het bouwen van huisjes met plastic. Er werden voedingsprogramma’s opgezet voor gezinnen en kinderen en ziekenhuizen werden geholpen bi de gezondheidsproblemen. De getroffenen waren dankbaar voor de hulp van de zusters die mede mogelijk was door de financiële steun vanuit onze stichting.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!