Stichting Children Sponsership

Project

Na jaren van moeizaam werken aan het optimaliseren van de motivatie van de vrouwen over de noodzaak om hun kinderen naar school te sturen, is het aantal schoolgaande kinderen langzamerhand gegroeid. De kinderen komen voornamelijk van de diverse plattelandsdorpjes. Op de scholen in Vyara en Chhota Udepur (de zgn boardingscholen) verblijven ongeveer 500 meisjes in de klassen standard I t/m XII.

Ad Hoc worden extra onderwijskrachten aangetrokken ter optimaliseren van het soms schrale Indiase onderwijs op het platte land.

Via financiële sponsoring is het voor al deze kinderen mogelijk onderwijs te krijgen. Jaarlijks krijgen de kinderen een rapport waarin de resultaten van de kinderen te lezen zijn. Deze rapporten worden naar de sponsoren gezonden.

(overzicht en verklaring van een rapport in apart bijgevoegd PDf betand)

Fund for education of the slumchildren

(foto volgt)

De Lourdes Society runt in de stad Surat een Hostel (studentenhuis) voor meisjes.De meisjes die hier verblijven studeren op een College of Universiteit in Surat. De meesten komen van scholen in Zuid Gujarat als ook van de boardingscholen te Vyara en Chhota Udepur.

Estherfund

Sinds 2003 beheert de Lourdes Society ook een onderwijsfonds genaamd ESTHERFUND.Opgericht door middel van giften van onze sponsor familie Metsemakers. Hierop kunnen meisjes c.q. jongens na het voltooien van de basisopleiding een beroep doen voor een hogere studie waardoor zij in staat zijn eerder in aanmerking te komen voor hoger gekwalificeerde beroepen zoals bijvoorbeeld secretaresse, verpleegster, arts, onderwijzer, jurist etc.

Via eventueel extra giften wordt dit Fonds financieel op peil gehouden

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!