Projecten

Boardingschool Vyara

Vyara ligt ongeveer 80 km ten oosten van de stad Surat in de staat Gujarat India. De Lourdes Society begon rond 1951 met het bezoeken van de gezinnen in de plattelands dorpjes. Geleidelijk aan lukte het hen de ouders, met name de vrouwen, gemotiveerd te krijgen voor het belang van onderwijs voor hun kinderen. Zo ontstond in 1968 de boardingschool (internaat) in Vyara. Hier verblijven nu 200 meisjes die hier basis en vervolgonderwijs krijgen. Door sponsors van onze stichting worden diverse kinderen financieel geholpen waardoor onderwijs voor hen mogelijk is.

Boardingschool Chhota Udepur

Deze boardingschool ligt ongeveer 240 km ten noordoosten van de stad Surat diep in het binnenland. Ook hier begon de Lourdes Society in 1989 een boardingschool waar ongeveer 200 meisjes uit de plattelandsdorpjes verblijven. Door sponsors van onze stichting worden hier eveneens diverse kinderen financieel geholpen waardoor onderwijs voor hen mogelijk is. Ze zijn zeer gemotiveerd en studeren hard om hierdoor een betere toekomst te krijgen.
Schooltjes bij de Missiepost Mahad

De Lourdes Society is in 2013 gestart met de missiepost Mahad. Mahad ligt ongeveer 180 km ten zuiden van Mumbai. De missiepost is gesitueerd in een bergachtig gebied en moeilijk bereikbaar. Het doel hier is het realiseren van basisonderwijs via kleine dorpsschooltjes. Ook willen ze de vrouwen meer zelfstandigheid geven door extra lees en schrijf onderwijs. Speciaal aandacht wordt gegeven aan gezinnen met kinderen met een lichamelijke beperking. Ook werken ze hier met SHG, de zogenaamde Self Help Group voor vrouwen.

Bijzondere projecten

03_leprahospitaal_surat

Parvatibai Leprosy Hospital

Het management wordt gevoerd door de Lourdes Society. In de afgelopen jaren zijn in dit ziekenhuis honderden patienten behandeld en is hen bovendien de mogelijkheid van een nieuw bestaan geboden. Het ziekenhuis telt een capaciteit van 100 bedden. Daarnaast worden veel patienten ambulant behandeld. Op het grondgebied van het ziekenhuis is een erkende school voor kleine kinderen. Meestal kinderen van leprapatienten, kinderen uit sloppenwijken of weeskinderen. Kinderen die in staat zijn om te studeren krijgen via financiële sponsoring hiertoe de gelegenheid.
47_slums_bij_surat

Sloppenwijken Surat

Zeer frequent bezoekt men de sloppenwijken in Surat waarbij vooral de aandacht ligt op scholing, goede voeding voor de kinderen en op gezinsproblematiek. Op het platteland traint men jonge meisjes en moeders voor goede kinderverzorging. Het bereiden van voedzame maaltijden met graanproducten of andere ter plaatse verkrijgbare ingrediënten.70_Self_Hulp_Group_Slum_Surat_2014

Self Help Group vrouwen. (SHG)

Vebetering van de thuissituatie voor de kinderen wordt ook bereikt door het geven van trainingen aan vrouwen zoals leren lezen, schrijven, rekenen en handwerken. Zij kunnen daardoor eigen inkomen verwerven. Ze worden geholpen bij het aanvragen van micro crediet en wordt ze geleerd hoe ze daarmee moeten omgaan.
Fund for education of the slumchildren

In 2011 heeft de Lourdes Society dit fonds opgericht met als doel de kinderen in de sloppenwijken van Surat de mogelijkheid tot onderwijs te geven. Door giften wordt de continuïteit gewaarborgd.Estherfund

Sinds 2003 beheert de Lourdes Society ook een onderwijsfonds genaamd ESTHERFUND. Opgericht door middel van giften van onze sponsor familie Metsemakers. Hierop kunnen meisjes c.q. jongens na het voltooien van de basisopleiding een beroep doen voor een hogere studie waardoor zij in staat zijn eerder in aanmerking te komen voor hoger gekwalificeerde beroepen zoals bijvoorbeeld secretaresse, verpleegster, arts, onderwijzer, jurist Via extra giften wordt dit Fonds financieel op peil gehouden

Meisjeshostel Surat

De Lourdes Society runt in de stad Surat een Hostel (studentenhuis) voor middelbare schoolmeisjes. De meisjes die hier verblijven studeren op een College of Universiteit in Surat. De meesten komen van scholen in Zuid Gujarat alsook van de boardingscholen in Vyara en Chhota Udepur. In het verleden is door ons hulp geboden bij de aanschaf van Pc’s en renovatie die nodig was in verband met overstroming en aardbeving.


Gerealiseerde extra projecten 2022

In 2022 hebben we diverse extra uitgaven gedaan voor verschillende projecten in India                                                                                                       1. Donatie voor extra scholingslessen.                                                                                                                                                                                       2.Donatie voor families die getroffen zijn door het coronavirus.                                                                                                                                   3. Donaties voor families die getroffen zijn door watersnood ten gevolge van overvloedige regenval                                                                               4. Donatie voor het volgen van vervolg studie via het Estherfund

2020 Door de coronapandemie zijn er zware leefomstandigheden We hebben financiële hulp gegeven voor voedselpakketten aan de gezinnen op het platteland.
2019 Studietrip 170 kinderen bij Vyara, activiteiten en camp voor 150 kinderen van het schooltje Mahad en een zomerkamp voor kinderen Mahad.

Herstel keuken van de boarding in Vyara en aanschaf koelkast in Chhota Udepur.

In Chhota Udepur de kosten voor twee onderwijzers voor extra onderwijs van 110 kinderen.

Self Help Group vrouwen missiepost Chhota Udepur.

Opleiding omgang met naaimachines en rijopleiding jeep.

2018 Scholing van 300 kinderen uit de dorpjes in de omgeving van Mahad.

Schoolkamp 150 kinderen van de missiepost Mahad.

2017 Schoolkamp 300 kinderen van de missiepost Mahad.

Self Help Group vrouwen missiepost Chhota Udepur.

Aanschaf zonnepanelen en nieuwe computers voor Vyara Boarding.

Aanschaf TV schermen in de studiehal van de boardings Chhota Udepur en Vyara.

    Help ons helpen

    Ieder kind verdient het om onder goede omstandigheden op te groeien en zich te ontwikkelen. Help ons helpen. Elke donatie van klein tot groot helpt. Voor 0,40 per dag kan een kind in India naar school.

    Bekijk projectlocaties op de kaart